Afik RTUochrana pro okrasné rostliny a zeleninu

Kde koupit

Insekticidní přípravek na kontrolu a hubení mšic, roztočů, a dalšího hmyzu na růžích, okrasných rostlinách a zelenině. Vytváří lepivý povlak na povrchu rostliny (který jí neškodí), ale škůdce zahubí. Výrobek je na bázi přírodních polysacharidů.

  Dostupné velikosti: 750 ml

  Kdy lze použít

  Optimální aplikace
  Možná aplikace
  Neaplikujte

  Jak použít

  Aplikační metoda: 
  přímý postřik bez ředění

  Listy důkladně nastříkejte.

  Interval mezi aplikacemi: 7 - 14 dnů.

  Informace o ochranných pomůckách: Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.

  Stahování

  Složení

   dokusát sodný 3,3 g/l

  Příbalový leták

  Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

  Registrační informace

  Registrační jméno: AFIK RTU

  Registrační číslo: 1811-0C

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P501 Odstraňte obsah/obal autorizovanému příjemci nebezpečného odpadu.

  Extended information

  Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.