Desimo Duozahrada bez slimáků a plzáků

Kde koupit

Je vysoce účinný kontaktní a požerový moluskocid proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradě. Přípravek ve formě granulované nástrahy k přímému použití k ochraně jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin s rychlým účinkem. Pro slimáky je vysoce atraktivní, přijímají jej jako potravu a následně hynou. Je odolný dešti, což je vzhledem k aktivitě slimáků důležitý předpoklad jistoty zásahu. Lahev má unikátní dávkovací systém, díky němuž není třeba nic odměřovat a můžete jej rovnou aplikovat. Obsahuje BITREX (ochrana před náhodným požitím necílovými druhy jako jsou např. domácí mazlíčci anebo děti), a také novou látku LORE (repelent proti kočkám a psům, aby nechodili do míst, kde je přípravek aplikován).

    vysoce účinný kontaktní a požerový moluskocid proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradě; přípravek ve formě granulované nástrahy k přímému použití na ochranu jahodníku, zeleniny i okrasných rostlin; má rychlý účinek a je odolný dešti;pro slimáky je vysoce atraktivní, přijímají jej jako potravu; obsahuje Bitrex - hořké činidlo, které zabrání požití člověkem nebo domácím mazlíčkům; obsahuje Lore – repelent proti kočkách a psům, aby nechodili do míst, kde je aplikován

Dostupné velikosti: 350 g 750 g

Product video

Kdy lze použít

Optimální aplikace
Možná aplikace
Neaplikujte

Jak použít

Aplikační metoda: 
aplikace rozsypáním granulí

Dávkování

jahodník, okrasné rostliny, zelenina - 70 g/ 100 m2

Čas před sklizní

  • bez OL

Povrchová úprava

  • 1000 m2

Složení

    metaldehyd 30 g/kg (3 %)

Příbalový leták

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Registrační informace

Registrační jméno: Desimo Duo

Registrační číslo: 5052-1

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje p-menthadieny a dipeten. Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.
Neoplocený ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.