Fastion - nástraha proti mravencům (domečky) 2 ksobytné prostory bez mravenců

Kde koupit

Je určen k hubení mravenců, kteří se vyskytují v budovách (obytné domy, byty, provozy, sklady apod.) nebo jejich nejbližším okolí. Nástraha je přijímána mravenci jako potrava a je zanášena do hnízd, kde působí i na další členy kolonie (larvy a královny). Obsahuje Bitrex - hořké činidlo, které zabrání požití člověkem nebo domácím mazlíčkům. Účinnost po dobu min. 4 týdnů a nezapáchá.

    • nástraha na mravence - domečky, kteří se vyskytují v budovách nebo jejich nejbližším okolí
    • nástraha je přijímána jako potrava a zanášena do hnízd, působí tedy na celou kolonie (larvy i královny), účinkuje po dobu min. 4 týdnů
    • bezpečná nástraha v krabičce, a bez zápachu, obsahuje Bitrex - hořké činidlo, které zabrání požití člověkem nebo domácím mazlíčkům

Dostupné velikosti: 2 unit

Kdy lze použít

Optimální aplikace
Možná aplikace
Neaplikujte

Jak použít

Aplikační metoda: 
položením nástrahy v domácnosti

Dávkování

1 domeček na místo výskytu mravenců

Stahování

Složení

    imidakloprid 0,03 %

Příbalový leták

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Registrační informace

Registrační jméno: Fastion - nástraha proti mravencům

Registrační číslo: CZ-0010990-0000

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Extended information

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku