Fastion - tekutá nástraha proti mravencůmvnitřní prostory bez mravenců

Kde koupit

Přípravek je určen k hubení mravenců vyskytujících se v budovách (obytné domy, byty, provozy, sklady apod.) nebo jejich okolí - mravence obecného (i jiné příbuzné druhy) a mravenců farao. Nástraha je požerová a je dělnicemi zanášena do hnízd, kde působí i na další členy kolonie (larvy a královny). Obsahuje Bitrex - hořké činidlo, které zabrání požití člověkem nebo domácím mazlíčkům. Účinnost min. 4 týdny.

    • tekutá nástraha na mravence, kteří se vyskytují v budovách nebo jejich nejbližším okolí
    • účinkuje na mravence obecného i mravence farao, nástraha je přijímána jako potrava a zanášena do hnízd
    • minimální účinek až 1 měsíc, obsahuje Bitrex - hořké činidlo, které zabrání požití člověkem nebo domácím mazlíčkům

Dostupné velikosti: 4 g

Kdy lze použít

Optimální aplikace
Možná aplikace
Neaplikujte

Jak použít

Aplikační metoda: 
aplikací na místa pobytu mravenců

Vnitřní použití - přípravek se aplikuje na cestičky mravenců.
Vnější použití - přípravek se aplikuje do spár a štěrbin a na cestičky mravenců na terasách, chodnících, vydlážděných plochách, vstupech do přístřešků a garáží apod.
Jestliže je hnízdo ve vydlážděných plochách (dlažební kámen, beton apod.) může být přípravek aplikován přímo do hnízda.


Otevřete tubičku a vytlačujte malé kapky o průměru cca 1 cm (0,2 g). Umístěte tyto kapky na cestičky mravenců. Po skončení práce tubičku uzavřete. Před použitím si vždy přečtěte etiketu přípravku a dodržujte všechny uvedené pokyny. Informujte držitele povolení, pokud je zásah neúčinný. Neaplikujte přípravek na osluněná místa nebo zdroje tepla (na nebo pod radiátory). Kontrolujte vyloženou nástrahu jednou týdně. Jestliže výskyt mravenců přetrvává, i když byl aplikován podle etikety, kontaktujte profesionální firmu. Nepoužívejte přípravek trvale.

Dávkování

Maximálně 1 kapka o hmotnosti 0,2 g na 1 m2 nebo maximálně 1 kapka o hmotnosti 0,2 g na 1 běžný metr cestiček mravenců.
Při aplikaci do hnízda se vtlačí 2 g přípravku (1/2 tuby nebo 10 kapek) do vstupu.

Povrchová úprava

  • 20m2

Stahování

Složení

    imidakloprid 0,03 %

Příbalový leták

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Registrační informace

Registrační jméno: Fastion - tekutá nástraha proti mravencům

Registrační číslo: CZ-0010761-0000

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Extended information

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku