Herbiclean ALTotální herbicid proti plevelům, řasám i mechům

Kde koupit

Neselektivní (totální) listový herbicid, který působí proti jednoletým i vytrvalým plevelům proti jednoletým i vytrvalým plevelům a účinkuje rovněž proti mechům a řasám. Účinné látky jsou absorbovány zelenými částmi rostlin a způsobí jejich odumření.

  • široké spektrum účinku - jednoleté a vytrvalé plevele, mechy a řasy
  • působí až 8 týdnů
  • přípravek s účinnou látkou na bázi mastných kyselin, běžně se vyskytujících v přírodě, nezanechává rezidua
  • již 3 hodiny po aplikaci je dešti odolný; použití na cestičky, terasy, chodníčky

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Dostupné velikosti: 1 l

Kdy lze použít

Optimální aplikace
Možná aplikace
Neaplikujte

Kde lze použít

Jak použít

Aplikační metoda: 
přímý postřik bez ředění

 

Aplikujte za suchých podmínek.
Déšť do 3 hodin po aplikaci může snížit účinnost přípravku.
Při aplikaci na nekultivované plochy (cesty, chodníky, terasy apod.) se postřikují místa s výskytem
plevelů.
Při použití mezi a kolem stromů a keřů je třeba se vyvarovat jejich zasažení, aby nedošlo k jejich poškození.
Přípravek lze rovněž použít proti plevelům, které vzešly na plochách určených k výsadbě nebo výsevu. V tomto případě je třeba provést postřik několik dní před výsevem nebo výsadbou.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

 

Dokončení přípravku

Dávkování

100 ml/m2

Čas před sklizní

 • Bez ochranné lhůty

Stahování

Složení

  kyselina oktanová 17,7 g/l (1,8 % hmot.)
  kyselina dekanová 12 g/l (1,2 % hmot.)

Příbalový leták

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Registrační informace

Registrační jméno: Herbiclean AL

Registrační číslo: 5526-0

Extended information

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.