Solabiol ochrana před slimáky a plzákySlimáci a plzáci

Kde koupit

Solabiol je přípravek s účinnou látkou přírodního původu. Má vynikající účinnost - pro slimáky působí lákavě, přestanou žrát rostliny a dychtivě přijímají granule. Slimáci se pak uchýlí do úkrytů, kde uhynou – nezůstávají tedy v záhonech. Tento přípravek lze použít v zelenině, jahodách, okrasných rostlinách a to ve volné půdě i pod sklem. Účinnost se nesnižuje za deště ani ve vlhkém počasí, kdy jsou slimáci nejvíce aktivní. Je bezpečný pro lidi, domácí mazlíčky i ježky, žížaly, včely, ptáky a jiné užitečné organismy.

  • granulovaný přípravek na slimáky a plzáky
  • lze použít v zelenině, jahodách, okrasných rostlinách – ve volné půdě i pod sklem
  • slimáci po požití zalezou do úkrytů – nezůstávají v záhonech
  • granule jsou odolné dešti, a ještě více atraktivní pro slimáky

Dostupné velikosti: 500 g

Kdy lze použít

Optimální aplikace
Možná aplikace
Neaplikujte

Kde lze použít

Jak použít

Aplikační metoda: 
aplikace rozsypáním granulí

SOLABIOL ochrana před slimáky a plzáky se rovnoměrně rozsype mezi rostliny při prvním výskytu slimáků nebo při zjištění jejich požerků.
Přípravek se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Při hojném výskytu slimáků rozhoďte přípravek také na sousední plochy, kam se mohou slimáci stahovat.
Nejvhodnější dobou pro aplikaci je podvečer, kdy slimáci opouštějí úkryty. Suchý povrch po aplikaci krátce zavlažte. Návnada tak přijme vodu a bude pro slimáky atraktivnější.

 

 

Dokončení přípravku

Dávkování

5 g / m2 

Povrchová úprava

 • 100 m2

Stahování

Složení

  fosforečnan železitý 9,9 g/kg (0,99 % hmot.)

Registrační informace

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí.
SP 1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Extended information

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.